Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
115 Crypton S 18-19