Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
853 F750 GS 19
853 F750 GS 17-18
853 F850 GS 19
853 F850 GS 19
853 F850 GS 17-18