Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
750 750 SB2 77-80
1000 1000 SB3 80-83
1100 1100 SB4 83-84
1100 1100 SB5 85-86
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
250 GS250 TT,TX 79-81
250 GSX250 E,ESZ,SZ,ED,EZ Katana 82-84
250 GSX250 ED,EZ Katana 82-84
250 GSX-R250 RCH,RH,CJ,CK 87-89
250 GSX250 ET,EX 80-82
400 GS400 B,C,EC,EN 77-79
400 GSX400 ES,ET,EX (2 Cylinders) 80-83
400 GSX400 FX,FZ,FD,FE 81-86
400 GSX400 T,TX (2 Cylinders) 81-85
400 GS400 E 93
400 GSX400 F-J,K,AK,L 88-90
400 GSX400 X Impulse 86
400 GSX400 FWSD,FSWE 83-84
400 GSX-R400 R,RC,R2 (GSX-R400) 85
400 GSX-R400 R3,R3C (GSX-R400) 87
400 GSX-R400 RJ,RK,RAK 88-89
400 GSF400 L,M,N,P,R,S Bandit 90-95
400 GSX400 EZ,ED,EE,EF,EG 82-86
400 GSX400 SZ,SD,SE,SF,SG,SH 82-87
500 GS500 E-K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1,K2 (2 Cylinders) 88-02
500 GS500 F-K4,K5,K6,K7,K8,K9,L0 04-10
500 GS500 H-K7,K8,K9 07-09
500 GS500 K3,K4,K5,K6 03-06
500 GS500 E (European Model) 88-02
550 GS550 B,N (Drum Brake) 77-79
550 GS550 DC,DN,DT 78-80
550 GS550 EC,EN,ET,EX,EZ (Disc Brake) 78-82
550 GS550 LF,LG,LCG 85-86
550 GS550 LN,LT,LX,LZ,LD Chopper 79-83
550 GS550 MX,MZ Katana 81-82
550 GSX550 ED,EE,EFE,ES,EF,EG,EU 83-87
650 GS650 EZ,X,EX 81-82
650 GS650 GTX,GTZ,GTD 81-83
650 GS650 GX,GLX,GZ,GLZ,GD,GLD 81-84
650 GS650 MD 83
650 XN85 D Turbo 83-86
650 GR650 D,XD,E,XE,F 83-85
750 GS750 B,EC,EN,DC,DN 77-82
750 GS750 ESD 83
750 GS750 LN,LT,LX 79-81
750 GS750 SD 83
750 GSX750 EE,ESD,ESE,ESG,EFE,EFG 80-89
750 GSX750 LN,LT,LX 79-81
750 GSX750 T,ET,X,EX,EZ 80-82
750 GSX750 S,SS 84-85
750 GSX750 S-2,S2C 84-85
750 GSX750 SE,S3,S4 Katana 84-86
1000 GS1000 C,EC,N,EN,T,ET 78-80
1000 GS1000 GT,GLT,GX,GLX,GZ,GD 80-84
1000 GS1000 HC,HN,HT 78-80
1000 GS1000 SN,ST,SZ,SD 79-83
1000 GSX1000 SZ,SD Katana 82-84
1100 GS1100 E-L,ES 80-83
1100 GS1100 ET,EX,EZ,ED 80-83
1100 GS1100 GLT,GLX,GLZ,GLD 81-83
1100 GS1100 GZ,GD,GE,GF,GG 82-86
1100 GS1100 LT,Z 80-81
1100 GS1100 SD,ESD 83
1100 GSX1100 EE,EF,EG,EFE,EFF,EFG,ESE,ESF,ESG 82-87
1100 GSX1100 EZ,SD,ESD 80-85
1100 GSX1100 GKZ,GKD,GKE 83-84
1100 GSX1100 SD,XD,EXD 83
1100 GSX1100 SZ,SD Katana 81-84
1100 GSX1100 T,ET,X,EX 80-82
1050 GS1150 ESE,EF,ESF,EG,ESG 84-86
700 GS700 EF,ESF 85
850 GS850 GN,GT,GX 79-81
850 GS850 GZ,GLZ,GD,GLD,GE,GG 79-85
300 GS300 LZ,LD,LF 82-85
425 GS425 N,EL,EN 79-80
450 GS450 EE,EF,EG,EH,EJ 84-88
450 GS450 GAZ,GAD,GAF 82-85
450 GS450 LT,LX,LZ,LD,LF,LG,LH,LJ 80-88
450 GS450 ST,SX,TX,TZ,TXZ,TSD 80-83
450 GS450 T,ET,EX,EZ,ED 80-83