Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
250 BX250 AEF,AFF 250 Ninja SL 14-15
250 KL250 G4-G7 Super Sherpa 00-03
250 KL250 G9F Super Sherpa 09
250 KLX250 90-92
250 KLX250 D2-D4 (KLX250 R) 93-96
250 KLX250 R (LX250E) 91-97
250 KLX250 S H6F,H7F 06-07
250 KLX250 S T9F,TAF,TBF,TCF,TDF,TEF 09-14
250 KLX250 S9F,SAF,SBF,SCF,SDF,SEF,SFF,SGF,SHF,SJF 09-18
250 KLX250 SF W9F,WAF 09-10
250 KLX250 SKF 19
250 KLX250 SKFA Camo 19
250 Z250 SL (ABS) (BR250 FEF,FFF,FGF,FHF,FJF) 14-18
125 BN125 A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8, A6F,A7F,A8F,A9F Eliminator 98-09
125 BX125 AKF,AKFA 125 Ninja 19
125 KLX125 CAF,CBF,CDF 10-15
125 KLX125 DAF,DBF,DDF D-Tracker 10-14
125 Z125 (BR125 KKF,KKFA) 19
125 Z125 JHF, JJF Pro 17-18
125 Z125 JHFA, JJFA Pro KRT Edition 17-18
125 Z125 JJFB Pro SE 18
125 Z125 Pro 19
300 KLX300 A1-A10,A6F,A7F (KLX300R) 96-07
150 KLX150L EEF 14-15
110 KLX110 A1-A5, A6F-A9F,CAF-CKF,DAF-DKF 02-19
110 KSR110 03-08
140 KLX140 A8F,A9F,AAF,ABF,ACF,ADF,AEF,AFF,AGF,AHF,AJF,AKF 08-19
140 KLX140G CHF,CJF,CKF 17-19
140 KLX140L B8F,B9F,BAF,BBF,BCF,BDF,BEF,BFF,BGF,BHF,BJF,BKF 08-19
450 KLX450 R A8F,A9F,AAF,ABF,ACF,ADF,AEF,AFF,AGF,AJF,AKF 08-19
450 KLX450 R AJF,AKF 18-19
450 KX450 F-D6F, D7F,D8F,E9F,EAF,EBF,FCF,FDF,FEF,FFF 06-15
450 KFX450R B8F,B9F,BAF,BBF,BCS,BDF,BEF (KSF450) 08-14
450 KFX450R B8FA,B9FB (KSF450) Monster Energy 08-09
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
250 AX1
250 CBX250 RS 00
250 CBX250 RSE 83-86
250 CRF250 L-D,E,F,G 13-16
250 CRF250 M-E,F 14-15
250 TLR250 85-87
250 XL250 RL 90
250 XR250 Baja
250 XR250 L 91-99
250 XR250 R-L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,1,2,3,4 90-04
250 XR250 Super 97-04
250 XL250 R Baja 91
250 XL-X250 RD,RE 83-84
250 XR250 RG,RH 86-87
250 XR250 RC,RD 82-83
250 XR250 RE,RF 84-85
250 XR250 RJ,RK 88-89
250 CBR250 R/RA-B,C,D 11-13
250 NX250 88-95
250 ATC250 ES Big Red 85-87 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
250 TRX250 85-87 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
250 TRX250 X Fourtrax 86-92 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
250 XL250 RC,RD ProLink 82-83
250 XL250 RE,RF,RH (XLX) 84-87
400 XR440 R/SM-V,W,X,Y,1,2,3,4 96-04
400 TRX400 X-9,A,B,C,D,E 09-14 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
400 GB400 F,F2
400 GB400 H3
400 XR400 R-V,W,X,Y,1,2,3,4 96-04
500 GB500 TT, K Clubman 89-90
500 XBR500 FG,FH (27 PS) 85-86
500 XBR500 FG,FH (42 PS) 85-86
500 XBR500 SJ,SH (27 PS) 87-88
500 XBR500 SJ,SH (44 PS) 87-88
500 XR500 RB,RC,RD,RE,RF 81-85
500 GB500
500 XBR500 F 85
500 XBR500 G,H 86-88
600 XL600 LD,LE,LF 83-85
600 XL600 RD,RE,RF 83-85
600 XR600 RR,RS,RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2 94-02
600 XR600 RF,RG,RH 85-87
600 XL600 LM-F 85-87
600 XL600 RM-G 86-88
600 XL600 R 83-87
600 XR600 RJ,RK,RL,RM,RN,RP 85-90
650 NX650 1,2 Dominator 01-02
650 XR650 L 93-18
650 FMX650 05-07
650 FX650 Vigor 99-02
650 NX650 J,K,L,M,N,P,R Dominator 88-94
650 NX650 S,T,V,W,X,Y Dominator 95-00
650 SLR650 V,W,X,Y Vigor 97-00
650 XR650 R-Y,1,2,3,4,5,6,7 00-07
350 XL-X350
350 XR350 RD,RE,RF 83-85
350 XR350 RG,RH 86-87
350 ATC350 X 85-86 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
350 XL350 RF,RG,RH 85-87
700 TRX700 XX-8,9 08-11
300 CB300 F-F,G 15-17
300 CBR300 R/RA-E,F,G,H 14-17
300 TRX300 (2WD) 88-01 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
300 TRX300 EX 93-02 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
300 TRX300 EX Sportrax 04-08 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
300 TRX300 EX Sportrax 03 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
300 TRX300 FW Fourtrax (4WD) 87-01 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
300 TRX300 X-9 09 Το HF113 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
400 400 FSE / SM 03-07
450 450 FSE / SM 03-07
450 450 FSR / EC / SM 08
450 450 Pampera 07-08
450 510 EC / SM 09
450 450 Wild HP 03-07
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
110 DR-Z110 K3,K4,K5 03-05
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
500 500 Outlaw 06-07
500 500 Predator 03-07
500 500 Predator Troy Lee Edition 05
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
500 500 Flat LOF
500 500 S Hurricance
300 300 Crossover / Crossroad / Sport / II / RS
300 300 S Interceptor / II / Sentinel
300 300 Utility
300 300 XS Hurricane / Assault
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
450 450 DL901 05-06
450 450 DL901 DMX 07-08
450 450 DL902
460 460 DL 904 DMX 08-
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
450 450 HS ATV-2
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
450 450 R / RS / Sport