Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
250 CB250 N,NA,T 78-82
250 CB250 NB,NDX-B Super Dream 81-85
250 CB250 NDX-B,NB 78-82
250 CB250 RSD-C,L 82-84
250 CM250 TB Custom 81-85
250 VT250 FD,FE,FG 83-87
250 VT250 FL Spada 89-90
250 VTR250 88-90
250 VTR250 PGM-Fi 09
250 CBR250 FG,FG-YA
250 CBR250 RH
250 CBR250 RJ,RK,RK-2
250 CBR250 RR-L,N
250 CBR250 RR-R,R-2
250 VT250 F2H,H,H2,J,K
250 VT250 FE,ZE,FF-YA,F2F,FJ Integra 86-88
250 VT250 FG,FG-YA,
250 CB250 RSA 80-83
400 CB400 A Hondamatic 78-83
400 CB400 N,NA Super Dream 78-80
400 CB400 NB,NC,ND 81-84
400 CB400 T,AT 78-79
400 CB400 T,T1,T2 Hawk 78-81
400 CBX400 F 83-86
400 CX400 EC 82-84
400 TRX400 FA Fourtrax Rancher AT 04-07
400 TRX400 FGA Fourtrax Rancher AT GPScape 04-07
400 CB400 LC
400 CBR400 FE,F2E,F2E-YA
400 CBR400 FF,F2F,F2F-YA
400 CM400 T-B,C,D Chopper 81-83
400 CM400 T,A Chopper 79-80
500 CX 500 CB Custom 81-84
500 CX 500 Z,A,B 78-84
500 GL500 I Interstate 81-82
500 TRX500 FA Fourtrax Foreman Rubicon 00-14
500 TRX500 FGA Fourtrax Foreman Rubicon GPScape 04-08
500 TRX500 FPA Fourtrax Foreman Rubicon GPScape with EPS 09-14
500 CX 500 EC Eurosport 82-84
500 CX 500 TC Turbo 82-83
500 GL500 Silver Wing 81-82
550 CBX550 FC,F2,F2C 82-85
550 CBX550 FD,F2D 81-86
650 TRX650 FA Fourtrax Rincon 03-05
650 TRX650 FGA Fourtrax Rincon GPScape 04-05
650 CX650 C Custom 83
650 CX650 ED Eurosport 83-86
650 CX650 TC-D Turbo 83-86
650 GL650 Silver Wing 83-86
350 CB350 SG,SJ 86-89
700 SXS700 M2,M2D,M4,M4D Pioneer 700 14-19
700 MUV700 Big Red 12-13
450 CB450 DXK 89-92
450 CM450 A,E,C Custom 82-83
450 CMX450 C Rebel 86-87
450 CB450 NF 85
450 CB450 SG (27 PS) 86-88
450 CB450 SG (44 PS) 86-88
680 TRX680 FA-6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K Fourtrax Rincon 06-19
680 TRX680 FGA-6,7,8,9,A Fourtrax Rincon GPScape 06-10