Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 SH 00-08
125 SH 13-
125 @ NES 09-
125 @ NES (tambuto post/rear drum) 00- Μοντέλο με ταμπούρο πίσω
125 GY
125 SH i 09-12
150 SH 00-08
150 SH 13-
150 @ NES 09-
150 @ NES (tambuto post/rear drum) 00- Μοντέλο με ταμπούρο πίσω
150 SH i 09-12
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 Like 09-
125 Vivio 00-
125 People S 05-06
125 People 99-00
125 Grand Dink 01-04
125 Super 8 08-09
125 AGILITY 4T 05-08
125 AGILITY R 16 08-09
125 AGILITY RS 09-
125 MOVIE 99-00
125 MOVIE EURO 3 06-07
125 MOVIE XL 01-04
125 PEOPLE EURO 2 03-04
125 PEOPLE EURO 3 07-
125 PEOPLE S DD 07-08
200 People S 05-06
200 People S i 07-
200 AGILITY i R 16 09-11
200 LIKE i 09-
150 Vivio 01-
150 People 99-06
150 Grand Dink 01-04
150 AGILITY R 16 08-
150 MOVIE EURO 3 06-07
150 MOVIE XL 01-04
150 PEOPLE EURO 3 07-08
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 Ciak 00-01
125 Centro ie 08-09
125 CIAK MASTER 04-
125 BLOG 09-11
125 CENTRO SL 09-11
125 CIAK RESTYLING 03-
125 CIAK MASTER EURO 3 06-
200 CIAK MASTER EURO 2 06-
150 Ciak 00-02
150 CIAK MASTER 03-
150 CIAK RESTYLING EURO 2 04-
160 Centro ie 08-09
160 BLOG 09-11
160 CENTRO SL 09-11
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 JOYRIDE EURO 2 05-06
125 JOYRIDE EURO 3 07-
125 JOYRIDE EVO 10-
200 TRACK RUNNER 06-07