Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
1590 FLH, FLT 1570 Series 07-08
1690 FLS 10-13
1690 FLH, FLT (Touring) 10-13
1745 Freewheeler 17-
1745 Tri Glide ultra 17-
1745 Ultra limited 17-
1745 Ultra limited low 17-
1803 CVO FLH (Touring) 07-13