Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 125 CH Spacy 86-96
150 150 CH Spacy
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 125 Leonardo/ST (Rotax Engine) 96-97
125 125 Leonardo/ST (Rotax Engine) 98-05
125 125 Scarabeo/GT (Rotax Engine) 99-04
200 200 Scarabeo/GT (Rotax Engine) 99-04
150 150 Leonardo/ST (Rotax Engine) 96-05
150 150 Scarabeo/GT (Rotax Engine) 99-04
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 125 Eikon 99-
125 125 Eikon 99-
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 125 Bet & Win 00-02
125 125 Bet & Win Euro 2 03-07
125 125 Dink/LX/Classic/Euro 2 97-07
125 125 Dink Euro 3 06-15
125 125 Grand Dink/Euro2/Euro3/S 01-10
150 150 Bet & Win 01-02
150 150 Bet & Win Euro 2 03-07
150 150 Dink/LX/Classic/Euro 2 97-07
150 150 Grand Dink/Euro2 01-07
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 125 C1 00-
200 200 C1 01-
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 125 F18 Warrior 01-
150 150 F18 Warrior 01-
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
200 200 Sawtooth 06-07
200 200 Phoenix/Quad 05-10
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
220 220 Cobra/TX 04-09
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
200 200 S ATV - 220 S Sentinel ATV 4T
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
220 220 Goes 05-06
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
175 175/200 Rally 03-07
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
230 230 Super Sport/Special Edition
Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
220 220 Be Four/SP