Κυβικά Μοντέλο Χρονιά Chain Conversion Ειδικές Σημειώσεις
125 125 FES Pantheon 4T 03-04
150 150 FES Pantheon 4T 03-06
150 150 FES S-Wing/ABS 07-08
150 150 FES S-Wing/ABS 09-14
150 150 NES @Chiocciola/Arobase 00-07
150 150 PES PS i 06-14
150 150 SES Dylan 02-06
150 150 SH 01-04
150 150 SH i Iniezione 05-09
150 150 SH i Iniezione DD 09-12